تبلیغات
نقد و نظر
پارت ها و روزگارشان

محمود فاضلی بیرجندی

هزار سالي، کم‌تر يا بيش‌تر، از روزگار فردوسي مي‌گذرد که چون در ضمن سرودن شاه‌نامه ارجمندش به دوره پارت‌ها (اشکانیان) رسيد، نوشت که از آنان به جز نام چيزي نشنيده است. اما ما امروز مي‌توانيم با سربلندي اظهار بداريم که از آنان به جز نام هم چيز‌هايي مي‌دانيم. درست است که آگاهي‌هايي که از پارت‌ها داريم در مقايسه با آن‌چه از هخامنشيان مي‌دانيم کم‌تر و در مقايسه با آگاهي‌هايي که از ساسانيان داريم به مراتب کم‌تر است. اما امروزه شايد ديگر به جا نباشد که مدعي نا آشنايي با پارت‌ها باشيم. از حدود يک صد و پنجاه سالي که از تاليف دُرَرالتيجان في‌التاريخ بني‌الاشکان به خامه محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه مي‌گذرد چندين مجلد کتاب و تعداد زيادي مقاله به چاپ و انتشار رسيده که در هر يک به تمامي تاريخ اشکانيان (پارت‌ها) يا به گوشه يا گوشه‌هاي خاصي از آنان و روزگارشان پرداخته شده است. اين آثار پيوسته برآگاهي‌هاي ما از پارت‌ها افزوده است تا از ايشان به جز نام هم چيزهايي بدانيم.
کتاب حاضر هم مجموعه مقالاتي از پژوهش‌های تازه پيرامون پارت‌هاست که با اميد به افزوده شدن بر معارف پارت‌ها در زبان فارسي ترجمه شده است.

آمار سایت
بازديد امروز: 1
کل بازديد: 3441
افراد آنلاين: 0

درباره ما

نشر پايان در زمينه عمومي و علوم انساني فعاليت مي‌كند. هدف ما انتشار كتاب‌هايي است كه نقش آگاهي دهنده و روشنگري در جامعه داشته باشند. به همين منظور از كساني كه در اين راستا كتاب ترجمه مي‌كنند و يا در زمينه تاليف كتاب‌هاي پژوهشي فعاليت دارند، دعوت به همكاري مي‌شود.

نشر پايان همچنين آمادگي دارد تا كتاب‌هايي را كه از نظر معيارهاي علمي و پژوهشي قابل قبول هستند، و نويسنده داراي امكان مالي براي چاپ اين گونه كتاب‌ها باشد، با سرمايه شخصي وي چاپ و پخش كند.