تبلیغات
نقد و نظر
پارت ها و روزگارشان

محمود فاضلی بیرجندی

هزار سالي، کم‌تر يا بيش‌تر، از روزگار فردوسي مي‌گذرد که چون در ضمن سرودن شاه‌نامه ارجمندش به دوره پارت‌ها (اشکانیان) رسيد، نوشت که از آنان به جز نام چيزي نشنيده است. اما ما امروز مي‌توانيم با سربلندي اظهار بداريم که از آنان به جز نام هم چيز‌هايي مي‌دانيم. درست است که آگاهي‌هايي که از پارت‌ها داريم در مقايسه با آن‌چه از هخامنشيان مي‌دانيم کم‌تر و در مقايسه با آگاهي‌هايي که از ساسانيان داريم به مراتب کم‌تر است. اما امروزه شايد ديگر به جا نباشد که مدعي نا آشنايي با پارت‌ها باشيم. از حدود يک صد و پنجاه سالي که از تاليف دُرَرالتيجان في‌التاريخ بني‌الاشکان به خامه محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه مي‌گذرد چندين مجلد کتاب و تعداد زيادي مقاله به چاپ و انتشار رسيده که در هر يک به تمامي تاريخ اشکانيان (پارت‌ها) يا به گوشه يا گوشه‌هاي خاصي از آنان و روزگارشان پرداخته شده است. اين آثار پيوسته برآگاهي‌هاي ما از پارت‌ها افزوده است تا از ايشان به جز نام هم چيزهايي بدانيم.
کتاب حاضر هم مجموعه مقالاتي از پژوهش‌های تازه پيرامون پارت‌هاست که با اميد به افزوده شدن بر معارف پارت‌ها در زبان فارسي ترجمه شده است.

آمار سایت
بازديد امروز: 9
کل بازديد: 2458
افراد آنلاين: 0

آسمان بلند نيست، دست من كوتاه است

 «دیوارنوشت‌ها» حاوی نوسروده‌های پرویز رجبی در قالب شعر امروز ایران منتشر شد.
به گزارش خبرآنلاین، مجموعه شعر «دیوارنوشت ها» سروده دکتر پرویز رجبی (نویسنده و استاد تاریخ) توسط نشر پایان منتشر شد. «دیوار نوشت ها» دربردارنده شعرهای وی (در قالب شعر امروز ایران) در 104 صفحه و با قیمت 2500 تومان راهی بازار کتاب ایران شده است.
 پرویز رجبی درباره دیوارنوشت هایش می گوید: «… من شاعر نیستم. مورخم. می گویند تاریخ بنویسم و نه دیوارنوشت. گویا نمی دانند که آن روزگار سپری شده است که تاریخ سرگذشت شاهان و گردنکشان بود و جای ستایش از آنها… این روزگار سپری شده است. من دیوارنوشت ها را هم گوشه هایی از تاریخ معاصرانم می دانم! … و اینکه من با نوشتن دیوارنوشت، تاریخ را به کناری نمی نهم، بلکه در حالی که خودم جان می گیرم، به جان ظریف تاریخ هم توجه می کنم.»