تبلیغات
نقد و نظر
پارت ها و روزگارشان

محمود فاضلی بیرجندی

هزار سالي، کم‌تر يا بيش‌تر، از روزگار فردوسي مي‌گذرد که چون در ضمن سرودن شاه‌نامه ارجمندش به دوره پارت‌ها (اشکانیان) رسيد، نوشت که از آنان به جز نام چيزي نشنيده است. اما ما امروز مي‌توانيم با سربلندي اظهار بداريم که از آنان به جز نام هم چيز‌هايي مي‌دانيم. درست است که آگاهي‌هايي که از پارت‌ها داريم در مقايسه با آن‌چه از هخامنشيان مي‌دانيم کم‌تر و در مقايسه با آگاهي‌هايي که از ساسانيان داريم به مراتب کم‌تر است. اما امروزه شايد ديگر به جا نباشد که مدعي نا آشنايي با پارت‌ها باشيم. از حدود يک صد و پنجاه سالي که از تاليف دُرَرالتيجان في‌التاريخ بني‌الاشکان به خامه محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه مي‌گذرد چندين مجلد کتاب و تعداد زيادي مقاله به چاپ و انتشار رسيده که در هر يک به تمامي تاريخ اشکانيان (پارت‌ها) يا به گوشه يا گوشه‌هاي خاصي از آنان و روزگارشان پرداخته شده است. اين آثار پيوسته برآگاهي‌هاي ما از پارت‌ها افزوده است تا از ايشان به جز نام هم چيزهايي بدانيم.
کتاب حاضر هم مجموعه مقالاتي از پژوهش‌های تازه پيرامون پارت‌هاست که با اميد به افزوده شدن بر معارف پارت‌ها در زبان فارسي ترجمه شده است.

آمار سایت
بازديد امروز: 10
کل بازديد: 3250
افراد آنلاين: 0

عيساي پادشاه

عيساي پادشاه

رابرت گريوز

مترجم: فريدون مجلسي

چاپ اول:1390

قيمت:24000تومان

در باره كتاب:

رابرت گرِيوز استاد بزرگ تاريخ و ادبيات يوناني و لاتين، و از بزرگ‌ترين اسطوره شناسان قرن بيستم است. تا کنون كتاب‌هاي منم کلوديوس، خدايگان کلوديوس، اسطوره هاي يوناني و لاتين، و قيصر و کسري از او به فارسي ترجمه شده است. عيساي پادشاه اثر بزرگ ديگري از اوست که با پژوهش و دانشي ژرف در تاريخ و اسطوره شناسي، زندگی و زمانه عيسي مسيح را نوشته است.

 كتاب عيساي پادشاه در 592 صفحه چاپ و منتشر شده است.