تبلیغات
نقد و نظر
پارت ها و روزگارشان

محمود فاضلی بیرجندی

هزار سالي، کم‌تر يا بيش‌تر، از روزگار فردوسي مي‌گذرد که چون در ضمن سرودن شاه‌نامه ارجمندش به دوره پارت‌ها (اشکانیان) رسيد، نوشت که از آنان به جز نام چيزي نشنيده است. اما ما امروز مي‌توانيم با سربلندي اظهار بداريم که از آنان به جز نام هم چيز‌هايي مي‌دانيم. درست است که آگاهي‌هايي که از پارت‌ها داريم در مقايسه با آن‌چه از هخامنشيان مي‌دانيم کم‌تر و در مقايسه با آگاهي‌هايي که از ساسانيان داريم به مراتب کم‌تر است. اما امروزه شايد ديگر به جا نباشد که مدعي نا آشنايي با پارت‌ها باشيم. از حدود يک صد و پنجاه سالي که از تاليف دُرَرالتيجان في‌التاريخ بني‌الاشکان به خامه محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه مي‌گذرد چندين مجلد کتاب و تعداد زيادي مقاله به چاپ و انتشار رسيده که در هر يک به تمامي تاريخ اشکانيان (پارت‌ها) يا به گوشه يا گوشه‌هاي خاصي از آنان و روزگارشان پرداخته شده است. اين آثار پيوسته برآگاهي‌هاي ما از پارت‌ها افزوده است تا از ايشان به جز نام هم چيزهايي بدانيم.
کتاب حاضر هم مجموعه مقالاتي از پژوهش‌های تازه پيرامون پارت‌هاست که با اميد به افزوده شدن بر معارف پارت‌ها در زبان فارسي ترجمه شده است.

آمار سایت
بازديد امروز: 9
کل بازديد: 2458
افراد آنلاين: 0

فلسفه ميان حال و آينده

محمد ضيمران

فرهنگ معاصر با شتابي خيره كننده در حال تغيير است. با ظهور و رواج ايده‌ها، انديشه‌ها و باورهاي جديد امكانات و شيوه‌هاي تازه‌اي پيش روي انسان‌هاي معاصر قرار مي‌گيرد. امروزه حتي زمان و مكان معناي ديرين خود را از كف داده و فراداده‌هاي فرهنگ و تمدن و به طور كلي صورت‌هاي تعامل اجتماعي ماهيتي دگرگونه يافته است. در زمان حال فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي جهان را درست با فشار دكمه‌اي پيش روي ما زنده مي‌گرداند. مسافت‌هاي طولاني در هم ريخته و رويدادها درست در هنگام بروز به صورت اطلاعات در اختيار ساكنان اقصي نقاط عالم قرار مي‌گيرد. بدين معنا كه با رشد توسعه فضاهاي رايانه‌اي مساحت و مسافت كره زمين فشرده گرديده و هر كس با اندكي مهارت مي‌تواند از طريق رايانه همراه خود مهجورترين اطلاعات و داده‌ها را با يك چشم به هم زدن پيش روي خود حاضر گرداند. نگارنده اين مجموعه همواره از روزي كه به وطن مراجعت نموده كوشيده تا نسل جوان را با يافته‌ها و دستاوردهاي نظري و عملي و فناورانه در عرصه علوم انساني و اجتماعي آشنا سازد. و به همين جهت با ترجمه، اقتباس و نگارش مقالات، سمينارها و ايراد سخنراني‌هايي دين خود را در عرصه اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي نسل جوان ادا نمايد.

به قول ژان فرانسوا ليوتار، در جهاني زندگي مي‌كنيم كه التقاط درجه صفر فرهنگ معاصر به شمار مي‌رود. به اين معنا كه در روز غذاهاي چيني و ژاپني و پيتزاي ايتاليايي صرف مي‌كنيم. عطر و ادوكلن فرانسوي مصرف مي‌كنيم و شب فيلم‌هاي پليسي، جنايي و غيره را در تلويزيون نگاه مي‌كنيم. فرهنگ امروزه و با فرهنگ ديروز فرق دارد. بازي‌هاي كامپيوتري و مناسبات فيس‌بوكي و تويتري اوقات بيكاري ما را پر مي‌كند. آنچه امروزه كمتر مورد توجه قرار گرفته ارتباط انديشه و فناوري مدرن است. روشنفكر عصر جديد چون لئوناردو داوينچي، گاليله، كپرنيك و ديگران انديشه‌هاي خود را در قالب فناوري‌هاي موجود انتشار مي‌دهند. متاسفانه در جامعه ما روشنفكران خود را تافته جدابافته مي‌شمارند و نزديكي با اين‌گونه ابزار را در شأن والاي خود نمي‌دانند. از اين رو از بكارگيري حتي ماشين تايپ و فرزند خلف آن كامپيوتر عاجزند. در جامعه معاصر غربي انديشمنداني چون برتولت برشت و والتر بنيامين فناوري‌هاي نوين چون فيلم سينمايي، راديو و تلويزيون را ابزار مناسبي در جهت نشر و گسترش ايده‌ها و افكار خود مي‌دانستند و روشنفكران و به طور كلي همگان را به استفاده از اين امكانات ترغيب مي‌كردند.

امروزه شرايط بي‌سابقه‌اي بر اركان زندگي آدميان مسلط شده و لذا ضرورت‌هاي اجتماعي – سياسي و اخلاقي دستخوش تغييري عميق شده است. به همين جهت است كه سخن از گسست، انقطاع، توهم، دگربودگي، طنز و مطايبه واقعيت به ميان آمده است. جنبش‌هاي فراگيري هنري – فرهنگي و رواج گرايش‌هاي چند فرهنگي و حقوق بشري را بايد رويه و سويه حقيقت‌هاي تازه‌اي شمرد كه شناخت آن‌ها راه را بر فهم رويدادهاي شگفت‌آور كنسرتي كنوني هموار مي‌گرداند؛ لذا نوشته‌هاي كتاب “فلسفه ميان حال و آينده” كوشيده است تا در حد توان اين‌گونه رويدادها و فرآيندها را بازشناسد و راه را بر پرسش‌هاي اساسي‌تري در زمينه انديشه، فرهنگ، جامعه و اقتصاد فراهم نمايد.

یک نظر بگذارید