تبلیغات
نقد و نظر
پارت ها و روزگارشان

محمود فاضلی بیرجندی

هزار سالي، کم‌تر يا بيش‌تر، از روزگار فردوسي مي‌گذرد که چون در ضمن سرودن شاه‌نامه ارجمندش به دوره پارت‌ها (اشکانیان) رسيد، نوشت که از آنان به جز نام چيزي نشنيده است. اما ما امروز مي‌توانيم با سربلندي اظهار بداريم که از آنان به جز نام هم چيز‌هايي مي‌دانيم. درست است که آگاهي‌هايي که از پارت‌ها داريم در مقايسه با آن‌چه از هخامنشيان مي‌دانيم کم‌تر و در مقايسه با آگاهي‌هايي که از ساسانيان داريم به مراتب کم‌تر است. اما امروزه شايد ديگر به جا نباشد که مدعي نا آشنايي با پارت‌ها باشيم. از حدود يک صد و پنجاه سالي که از تاليف دُرَرالتيجان في‌التاريخ بني‌الاشکان به خامه محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه مي‌گذرد چندين مجلد کتاب و تعداد زيادي مقاله به چاپ و انتشار رسيده که در هر يک به تمامي تاريخ اشکانيان (پارت‌ها) يا به گوشه يا گوشه‌هاي خاصي از آنان و روزگارشان پرداخته شده است. اين آثار پيوسته برآگاهي‌هاي ما از پارت‌ها افزوده است تا از ايشان به جز نام هم چيزهايي بدانيم.
کتاب حاضر هم مجموعه مقالاتي از پژوهش‌های تازه پيرامون پارت‌هاست که با اميد به افزوده شدن بر معارف پارت‌ها در زبان فارسي ترجمه شده است.

آمار سایت
بازديد امروز: 1
کل بازديد: 3081
افراد آنلاين: 0

میز ویژه برای چهار کتاب تازه

شهرکتاب ابن سینا به مناسبت انتشار چهار کتاب تازه نشر پایان، میز فروشی را تا پنج شنبه 27 آذر 93 به این منظور اختصاص داده است. کتاب‌هایی که روی این میز عرضه می‌شود عبارتند از: کتاب “فکر فلسفی در گستره هنر” به قلم محمد ضیمران، کتاب” از مهدی بازرگان تا حسن روحانی؛ کابینه‌ها در جمهوری اسلامی ایران” به قلم محمود فاضلی بیرجندی، کتاب “سنت ترجمه آثار فلسفی” به کوشش محمد میلانی بناب و گفت‌وگوهای وی با سیاوش جمادی، خشایار دیهیمی، کامران فانی و زنده یاد محمود عبادیان است، و چهارمین کتاب “دموکراسی و جامعه باز؛ درنگی بر موانع گذار به دموکراسی در ایران” به قلم محمدحسن علیپور است.
نشانی: شهرک غرب- خیابان ایران زمین- رو به روی بیمارستان بهمن- شهر کتاب ابن سینا