تبلیغات
نقد و نظر
پارت ها و روزگارشان

محمود فاضلی بیرجندی

هزار سالي، کم‌تر يا بيش‌تر، از روزگار فردوسي مي‌گذرد که چون در ضمن سرودن شاه‌نامه ارجمندش به دوره پارت‌ها (اشکانیان) رسيد، نوشت که از آنان به جز نام چيزي نشنيده است. اما ما امروز مي‌توانيم با سربلندي اظهار بداريم که از آنان به جز نام هم چيز‌هايي مي‌دانيم. درست است که آگاهي‌هايي که از پارت‌ها داريم در مقايسه با آن‌چه از هخامنشيان مي‌دانيم کم‌تر و در مقايسه با آگاهي‌هايي که از ساسانيان داريم به مراتب کم‌تر است. اما امروزه شايد ديگر به جا نباشد که مدعي نا آشنايي با پارت‌ها باشيم. از حدود يک صد و پنجاه سالي که از تاليف دُرَرالتيجان في‌التاريخ بني‌الاشکان به خامه محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه مي‌گذرد چندين مجلد کتاب و تعداد زيادي مقاله به چاپ و انتشار رسيده که در هر يک به تمامي تاريخ اشکانيان (پارت‌ها) يا به گوشه يا گوشه‌هاي خاصي از آنان و روزگارشان پرداخته شده است. اين آثار پيوسته برآگاهي‌هاي ما از پارت‌ها افزوده است تا از ايشان به جز نام هم چيزهايي بدانيم.
کتاب حاضر هم مجموعه مقالاتي از پژوهش‌های تازه پيرامون پارت‌هاست که با اميد به افزوده شدن بر معارف پارت‌ها در زبان فارسي ترجمه شده است.

آمار سایت
بازديد امروز: 10
کل بازديد: 3250
افراد آنلاين: 0

دموکراسی و جامعه باز

درباره رابطه طبقه متوسط جامعه و روشنفکری کمتر سخن به میان آمده، خصوصا آنجا که این‌دو در ظرفی به‌نام جامعه باز یا در پرتو دموکراسی همدیگر را ملاقات می‌کنند. به گزارش روزنامه شرق کتاب «دموکراسی و جامعه‌باز» نوشته محمدحسن علیپور که به‌تازگی توسط نشر پایان منتشر شده است با بررسی موضوعاتی از این دست قصد دارد به نقش و کارکردهای طبقه متوسط بپردازد. در این کتاب موضوعاتی همچون طبقه متوسط و نگرش‌های اجتماعی، روشنفکران و دموکراسی در ایران، تعهد ایدئولوژیک یا مسوولیت روشنفکرانه، شریعتی روشنفکر تجدیدنظرطلب، شریعتی بر بام ایدئولوژی‌اندیشی، چیرگی زبان فقه، جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه، بازتولید خشونت و… از سوی نویسنده مطالعه و بررسی شده است. کتاب «دموکراسی و جامعه‌باز» با تیراژ هزارنسخه و قیمت شش‌هزارتومان منتشر شده است. قبل از این نیز کتاب دیگری از این نویسنده با نام «اخلاق و دموکراسی» منتشرشده بود که مدتی است به چاپ‌دوم رسیده است.