تبلیغات
نقد و نظر
پارت ها و روزگارشان

محمود فاضلی بیرجندی

هزار سالي، کم‌تر يا بيش‌تر، از روزگار فردوسي مي‌گذرد که چون در ضمن سرودن شاه‌نامه ارجمندش به دوره پارت‌ها (اشکانیان) رسيد، نوشت که از آنان به جز نام چيزي نشنيده است. اما ما امروز مي‌توانيم با سربلندي اظهار بداريم که از آنان به جز نام هم چيز‌هايي مي‌دانيم. درست است که آگاهي‌هايي که از پارت‌ها داريم در مقايسه با آن‌چه از هخامنشيان مي‌دانيم کم‌تر و در مقايسه با آگاهي‌هايي که از ساسانيان داريم به مراتب کم‌تر است. اما امروزه شايد ديگر به جا نباشد که مدعي نا آشنايي با پارت‌ها باشيم. از حدود يک صد و پنجاه سالي که از تاليف دُرَرالتيجان في‌التاريخ بني‌الاشکان به خامه محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه مي‌گذرد چندين مجلد کتاب و تعداد زيادي مقاله به چاپ و انتشار رسيده که در هر يک به تمامي تاريخ اشکانيان (پارت‌ها) يا به گوشه يا گوشه‌هاي خاصي از آنان و روزگارشان پرداخته شده است. اين آثار پيوسته برآگاهي‌هاي ما از پارت‌ها افزوده است تا از ايشان به جز نام هم چيزهايي بدانيم.
کتاب حاضر هم مجموعه مقالاتي از پژوهش‌های تازه پيرامون پارت‌هاست که با اميد به افزوده شدن بر معارف پارت‌ها در زبان فارسي ترجمه شده است.

آمار سایت
بازديد امروز: 1
کل بازديد: 3081
افراد آنلاين: 0

نوسازی ناتمام

گفت‌وگو با محمدعلی (همایون) کاتوزیان
محمد صادقی
چاپ اول: 1392
قیمت: 3500تومان

در باره کتاب:
کتاب نوسازی ناتمام دربردارنده گفت‌وگوهایی است که با دکتر همایون کاتوزیان انجام شده است. گفت‌وگوهایی که به مسائل فرهنگی، تاریخی و سیاسی جامعه ما می‌پردازد. در گفت‌وگوی اول (تسلط افسانه و اسطوره بر جامعه کوتاه مدت) بررسی مهم‌ترین ویژگی‌های جامعه کوتاه مدت، در گفت‌وگوی دوم (موانع ورود به دنياي نو) آسیب‌شناسی جریان‌های روشنفکری، تفاوت میان کار روشنفکری و کار فلسفی، روند نوگرایی در جامعه کلنگی و…، در گفت‌وگوی سوم (تقی‌زاده عامل انگلیس نبود) مواجهه با غرب در متن یک زندگی بحث‌برانگیز، و در گفت‌وگوی چهارم (دلایل استعفای مصدق در 30 تیر) نهضت ملی ایران پس از 30 تیر 1331 و برخی از اقدام‌های دکتر محمد مصدق به بحث گذاشته شده است.